Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (2023)

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (1)

Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan sende SMS’er, eller at du ikke kan modtage SMS’er. Du vil typisk have SMS-problemer, fordi der er problemer med forbindelsen til din telefon, fordi der er fejl i indstillingerne, eller fordi der er en fejl i selve din mobiltelefon. Grunden til – og løsningen på – problemet vil typisk variere, alt afhængigt af telefonens model, og om du har problemer med almindelig SMS’er, MMS’er eller eksempelvis iPhones iMessage.


Derfor kan du ikke sende og modtage SMS

Modtager du en advarsel eller en fejlmeddelelse, når du forsøger at sende SMS’er? Hvis du ikke kan sende eller modtage SMS’er, er det ofte et problem, du selv kan løse med enkle metoder. Vi har samlet en oversigt over de mest typiske fejl og løsninger, som du selv kan forsøge, inden du tager fat i din teleudbyder eller dit reparationsværksted.


Korrekt nummer eller e-mail

Kan du ikke sende SMS’er til en bestemt person, er det en god ide først og fremmest at dobbelt-tjekke, at nummeret eller mailadressen på den person, du forsøger at sende SMS’en til, er korrekt. Husk, at det ved udenlandske numre er vigtigt, at du indsætter landekoden før selve telefonnummeret.


Genstart din mobiltelefon

Hvis du ikke kan sende eller modtage SMS’er, kan det være fordi, du slukker din mobiltelefon for sjældent. Slukker du sjældent din mobiltelefon, kan du nemlig risikere, at den «falder i søvn» på netværket. Derfor anbefaler vi også, at du, hvis muligt, slukker og tænder din mobiltelefon én gang hver dag. Når du tænder telefonen igen, er det en god ide at lave en softwareopdatering. Din telefon vil typisk søge efter de nyeste opdateringer automatisk, når du tænder den.

Send en SMS til dig selv

Kan du sende og modtage SMS’er fra dig selv? Så bør din netværksforbindelse fungere, som den skal. Dette kan betyde, at det kan være modtageren, der har et problem med sin forbindelse eller sin mobiltelefon. Du kan derfor forsøge at sende en SMS til andre modtagere for at se, om SMS-problemet ligger hos dig eller hos modtageren.


Kontrollér netværksforbindelsen

Sender du en almindelig SMS, skal du have forbindelse til et mobilnetværk, for at SMS’en kan afsendes fra din mobiltelefon. Forsøger du at sende en MMS eller en iMessage, er det nødvendigt med en mobildata- eller Wi-Fi forbindelse, der virker. Har du en fungerende Wi-Fi forbindelse, og understøtter din mobiltelefon Wi-Fi opkald, kan du også sende almindelige SMS-beskeder via Wi-Fi forbindelsen, hvis denne funktion er slået til. Du kan kontrollere netværksforbindelsen, typisk i toppen af din telefon, eller under telefonens indstillinger.


Blokeret afsender

Kan du ikke modtage en SMS fra en bestemt person, eller kan du ikke sende SMS til et bestemt nummer, vil det typisk være en af to problemer. Enten kan du ved en fejl være kommet til at blokere vedkommendes telefonnummer i indstillingerne på din telefon, og ellers ligger problemet typisk hos modtageren.

Nogle mobiltelefoner understøtter, at du kan blokere SMS’er fra bestemte telefonnumre. Du kan typisk tjekke, om du ved en fejl har blokeret modtageren/afsenderen af din SMS under din telefons beskedindstillinger eller i indstillingerne for dine kontakter.


Pladsmangel

Har du problemer med at modtage SMS’er eller MMS’er, bør du sikre, at der er plads på din telefon. Har du det meste af din hukommelse fyldt ud, kan det være et problem at få plads til beskeden på din mobil. Slet i dette tilfælde apps og store filer som f.eks. videoer for at gøre plads.


Det kan du gøre...

For at opsummere kan du gøre følgende, hvis du ikke kan sende eller modtage SMS:

1. Dobbelttjek, at du sender til det korrekte nummer (og landekode er tilføjet, hvis du sender til udlandet)
2. Genstart din mobiltelefon
3. Tjek om du har mobildækning
4. Tjek om du har blokeret afsender
5. Sikre dig, at der er plads nok til nye SMS'er i den interne hukommelse

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (2)

Oplever du stadig SMS-problemer?


Har du fulgt ovenstående forslag til løsninger, og kan du stadig ikke sende eller modtage SMS’er, anbefaler vi, at du kontakter din teleudbyders kundeservice. Er du kunde hos Duka, kan du kontakte Dukas kundeservice her.

Bestil nu
Det populære valgBestil nu
Bestil nu
Bestil nu

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (11)

Ingen binding, ingen gebyrer

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (12)

Nordens stærkeste netværk

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (13)

Danmarks bedste kundeservice

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (14)

Vi flytter dit nummer for dig


Hør mere om vores dukaTALE mobilabonnementer

Indtast dit telefonnummer herunder, og vi ringer dig op hurtigst muligt

*Når du udfylder formularen, giver du os samtykke til, at vi må kontakte dig og sende dig tilbud pr. telefon og SMS.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan flytter jeg mit nuværende nummer til dukaTALE?

Vi har gjort det så nemt som overhovedet muligt for dig at beholde dit nummer. Du skal blot give os nogle få oplysninger om dig og dit nuværende mobilabonnement, og vi klarer resten for dig. Vi sender dig helt automatisk et nyt simkort, som på datoen for nummerflytning, virker med dit gamle nummer på.

Når du bestiller et dukaTALE abonnement fra vores hjemmeside, har du mulighed for at vælge, hvornår dit nummer skal flyttes over til os. Du skal have følgende klar:

  • Mobilnummer som skal flyttes
  • SIM-kortnummeret
  • Din e-mailadresse

Har du spørgsmål til, hvordan du finder dit SIM-kortnummer, så ring til os på tlf. 77 34 18 19.

Ellers kan du altid udfylde formularen herunder til en helt uforpligtende snak om at skifte til dukaTALE:

*Når du udfylder formularen, giver du os samtykke til, at vi må kontakte dig og sende dig tilbud pr. telefon og SMS.

Kan jeg ændre mit abonnement efter bestilling?

Ja, du kan til enhver tid ændre dit abonnement, så det passer til dit behov. Der er dog forskel på, om du ændrer dit mobilabonnement til en større datapakke eller mindre.

Vælger du at opgradere dit abonnement til en større datapakke, sker opgraderingen med det samme, og det samme gør din fakturering.

Vælger du at nedgradere dit abonnement, vil ændringen træde i kraft i slutningen af indeværende måned.

Du kan skifte dit abonnement inde på Mit Duka eller på tlf. 77 34 18 19.

Skift abonnement på Mit Duka

Hvilke lande er inkluderet i mit abonnement?

Med dukaTALE kan du ringe helt gratis og bruge al din data i og til hele EU + en række andre lande. Se den fulde liste af lande og vores udlandspriser for telefoni i lande, som ikke er inkluderet her.

Kan jeg benytte alt mit data i EU?

Ja, med dukaTALE kan du benytte al din data i Danmark og hele EU, Norge, Island, Færøerne og en række andre lande. Med andre ord, skal du ikke længere tænke på roamingpriser etc., når du krydser grænser, så længe du er indenfor EU og de andre inkluderede lande.

Du har tilmed to datapakker på med et dukaTALE mobilabonnement; én datapakke til brug i Danmark + en yderligere datapakke til brug i EU.

Se liste over alle inkluderede lande

Oprettelsesgebyr

Vælger du dukaTALE, skal du heller ikke bekymre dig om oprettelsesgebyrer. Det er nemlig helt gratis at oprette et mobilabonnement. Dette gælder uanset om du ønsker at oprette et helt nyt telefonnummer eller ønsker at beholde dit nuværende nummer.

Er der en bindingsperiode på mit abonnement?

Hos Duka ønsker vi ikke at holde på dig, hvis du ikke ønsker at være kunde hos os. Derfor er der naturligvis ingen bindingsperiode på dit mobilabonnement, og du kan derfor til en hver tid opsige dit abonnement efter reglerne for opsigelse.

Se alle spørgsmål og svar

Kan ikke sende og modtage SMS - Få hjælp her | dukaTALE 🥇 (15)

Hjælpen er altid lige ved hånden

Har du brug for hjælp undervejs, sidder vi klar på 77 34 18 18

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 13/07/2023

Views: 5822

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.